Riool

Als het riool verstopt is wilt u natuurlijk weten waar de verstopping zit en wat de oorzaak is. Daarnaast wilt u dat de verstopping zo spoedig mogelijk wordt verholpen. Het is belangrijk om eerst zelf te onderzoeken welk deel van de riolering verstopt is, dit in verband met eventuele kosten die voor de ontstopping worden gemaakt. Is de riolering die bij uw woning hoort verstopt of is de riolering verstopt op gemeentelijk terrein?

Wat moet u doen bij een rioolverstopping?

Om uit te zoeken op welk terrein de verstopping zich bevindt moet u eerst het ontstoppingsstuk vrij graven. Het ontstoppingsstuk vindt u meestal tegen de erfgrens van uw perceel met de openbare ruimte op ongeveer 0,8 tot 1,0 meter diepte. Als u het ontstoppingsstuk heeft gevonden en geopend kunt u zien waar de verstopping zich bevindt.

Heeft u het ontstoppingsstuk gevonden en staat het (nagenoeg) droog? Dan kunt u er zeker van zijn dat de verstopping op uw eigen terrein zit. U moet de verstopping in dat geval zelf (laten) verhelpen. Voor hulp kunt u contact opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf.

Staat het ontstoppingsstuk vol met water? Dan zit het probleem in het gemeenteriool en is de gemeente Montferland verantwoordelijk voor het oplossen daarvan. Waarschuwt u in dat geval de gemeente Montferland door tijdens de kantooruren het service- en meldpunt te bellen via tel. (0316) 291 391. Buiten kantooruren en op feestdagen kunt u een storingsnummer bellen via tel. (0316) 291 451.

Wat mag wel en wat mag niet in het riool?

Alles wat u in de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. Ook wat u in een straatkolk wegspoelt komt in het riool of oppervlaktewater terecht.

In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld maar in sommige gevallen juist niet. En dan is dat schadelijker dan u denkt. Vet stolt en doekjes hopen op. Dit kan leiden tot verstoppingen bij u thuis, die vaak alleen door een ontstoppingsbedrijf verwijderd kunnen worden. Ook verderop in het gemeentelijke riool kunnen allerlei problemen ontstaan, zoals vastgelopen pompen en verstopte roosters. Sommige chemische stoffen, zoals medicijnen en verf, zijn niet of nauwelijks uit het water te verwijderen. Uw afvalwater moet namelijk weer gezuiverd worden voordat het veilig kan terugkeren in het oppervlaktewater.

Jaarlijks treden er in het gemeenteriool veel storingen op die te wijten zijn aan verkeerd gebruik. De storingen kosten veel geld, wat uiteindelijk aan u wordt doorberekend via de jaarlijkse 'rioolheffing'. De grootste veroorzakers van verstopping zijn (vloeibaar) frituurvet en reinigingsdoekjes. Maar ook maandverband, motorolie, kleding, condooms en zelfs bouwafval worden in het riool aangetroffen. Als er veel regen valt kan het zelfs gebeuren dat deze stoffen in het oppervlaktewater terecht komen en daar zit natuurlijk niemand op te wachten.

Wat kunt u in uw huishouden zonder problemen in het riool lozen?

  • Douche- en badwater
  • Water van de wasmachine en/of wasdroger
  • WC-water: Urine, ontlasting, wc-papier en het spoelwater
  • Waswater (bv. uit de keuken of badkamer)
  • Afwaswater van een afwasmachine

Wat kunt u in Montferland doen met uw overige afval?

Weet ú wat er moet gebeuren met oude medicijnen? Door het toilet spoelen of misschien in de vuilnisbak gooien? In de onderstaande overzicht staat wat er wel en niet in het riool mag en wat er met het overige afval moet gebeuren.

Wat mag er niet in het riool?
Soort afval Waar kunt u met dit afval terecht? Waarom mag dit niet in het riool?
Vet, (vloeibaar) frituurvet, olie Teruggieten in de verpakking en inleveren bij een afvalbrengstation. Ook mag dit gestold in de afvalbak. Uw riool en ons riool kan verstopt raken. Daarnaast geeft dit extra kosten voor de zuivering.
Vochtig toiletpapier, maandverband, tampons, condooms In de afvalbak (bijvoorbeeld in de afvalbak naast het toilet). Rioolverstopping, vastlopen pompen, niet afbreekbaar.
Vast afval zoals schoonmaakdoekjes, babydoekjes, kattenkorrels Scheiden voor zover mogelijk en in de daarvoor bestemde afvalbak. Rioolverstopping, vastlopen pompen, niet afbreekbaar.
Oude medicijnen Inleveren bij apotheek of bij aanbiedstation (chemisch afval). Verontreiniging oppervlaktewater, verstoring zuivering.
Verf (ook waterverdunbare) Resten inleveren bij aanbiedstation (chemisch afval). Verontreiniging oppervlaktewater, verstoring zuivering.
Spoelwater en gebruikte kwastreiniger van verfkwasten Opvangen en inleveren bij aanbiedstation (chemisch afval), afgesloten bewaren in een beetje water of oplosmiddel. Ontploffingsgevaar, verontreiniging oppervlaktewater, verstoring zuivering.
Chemicaliën, zoals terpentine, lampolie, petroleum, insecticiden,  fotofixeervloeistof etc. Inleveren als chemisch afval (KCA) Ontploffingsgevaar, verontreiniging oppervlaktewater, verstoring zuivering.
Cement-, gipsresten en ander afval na klussen Laten drogen en gescheiden inleveren. Rioolverstopping en vervuiling van de grond en het oppervlaktewater.

Drukriolering

Bij de drukriolering wordt vrijwel dezelfde handelwijze gevolgd. Echter voordat u het ontstoppingsstuk vrij gaat graven, adviseren wij u te kijken naar het rode lampje dat op de pompkasten van de drukriolering aanwezig is. Dit lampje gaat branden op het moment dat er een storing ontstaat bij de pomp. Als dit lampje langdurig brandt, kunt u het storingsnummer voor de drukriolering bellen dat op de pompkast vermeld staat ((0800) 76 67 788).

Individuele behandeling afvalwater (IBA)

Indien u op eigen terrein een eigen zuiveringsunit (IBA) heeft die niet goed functioneert, kunt u het storingsnummer voor IBA’s bellen via tel. (0800) 42 32 233.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons