Home > Wonen en leven > Wat is een reststrook?

Wat is een reststrook?

Een reststrook is onderdeel van het gemeentelijk groen dat niet als waardevol is gekwalificeerd op basis van het gemeentelijk structuurplan, het beeldkwaliteitsplan, of anderszins door haar uitstraling, omvang en inhoud, of door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, als bijzonder groen kan worden aangemerkt.

Reststroken worden uitsluitend verkocht aan de eigenaar van aangrenzende gronden. Tot verkoop kan uitsluitend worden overgegaan indien wordt voldaan aan alle hieronder genoemde criteria:

  1. Geen belemmering voor ontwikkelingen op termijn;
  2. Geen ingesloten gemeentelijk eigendom;
  3. Geen hinderlijke kanteelsituatie (versnippering);
  4. Geen verkeerskundige bezwaren;
  5. Geen strijd met bestaande overeenkomsten;
  6. Geen strijd met regelgeving provincie en waterschap;
  7. Sprake van eigendom aangrenzend perceel verzoeker;
  8. Geen kabels en leidingen in de grond;
  9. Niet aangemerkt is als verdachte locatie (bodemverontreiniging)
  10. Passende bestemming of mee te nemen in toekomstig bestemmingsplan.

Anvraagformulier groen-/reststrook

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons