Home > Wonen en leven > Vraag en antwoord over subsidieaanvraag 'Proeftuin Aardgasvrije Wijken'

Vraag en antwoord over subsidieaanvraag 'Proeftuin Aardgasvrije Wijken'

Laatst bijgewerkt: 31 maart 2020

 • Waarom van het aardgas af?

Het rijk wil dat in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn, vanwege de problemen in Groningen en om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.

 • Waarom aanvraag in de Bloemenbuurt?

In de Bloemenbuurt zijn gemeente en Plavei sinds 2017 bezig met voorbereidingen om de openbare ruimte in de wijk te verbeteren en de woningen van Plavei te verduurzamen. De ruim 200 woningen van Plavei worden aardgasvrij. In eerste instantie wilde Plavei al haar woningen voorzien van een individuele warmtepomp. Onderzoek wees uit, dat hiervoor enorme kosten voor het verzwaren van het elektriciteitsnet nodig waren. Daarom zijn andere technieken bekeken en is tevens onderzocht of de koopwoningen en andere gebouwen in de wijk ook van het aardgas af zouden kunnen. Wij zien kansen voor het aardgasvrij maken van de Bloemenbuurt en hebben daarom een aanvraag ingediend om met subsidie de woningeigenaren extra te kunnen ondersteunen.

 • Waarom een gezamenlijk initiatief van gemeente en Plavei?

Plavei gaat ruim 200 woningen verduurzamen en aardgasvrij maken. Daarbij is ook bekeken of het alternatief voor aardgas ook voor de andere woningen en gebouwen in de wijk een goed alternatief kan zijn. Dit is gedaan omdat in de toekomst alle woningen en gebouwen in Nederland aardgasvrij moeten worden. Als we nu samen optrekken in de Bloemenbuurt geeft dat voordelen voor iedereen in de wijk.

 • Moet ik meedoen met het warmtenet of kan ik ook niet meedoen en wat zijn dan consequenties?

In principe is deelname aan het warmtenet voor woningeigenaren op vrijwillige basis. De huurders van de Plaveiwoningen hebben deze keuze niet. De gerenoveerde woningen worden aangesloten op het warmtenet. De nieuwbouw ook.

De aanbieder van het warmtenet kan u  als woningeigenaar niet verplichten mee te doen. Echter het kan wel een voordeel voor u hebben: in 2050 zullen alle woningen in Nederland van het aardgasnet zijn afgekoppeld. De aanleg van het warmtenet is voor u als woningeigenaar een kans om hieraan te voldoen.

 • Kan ik meedenken/meebeslissen over de aanleg van het warmtenet?

Het warmtenet wordt sowieso aangelegd voor de huurwoningen. Er wordt een voorziening getroffen waardoor het mogelijk wordt ook de koopwoningen uit de Bloemenbuurt (en eventueel andere omliggende buurten) aan te sluiten. De klankbordgroep Wijk van de Toekomst Bloemenbuurt wordt geïnformeerd en is betrokken bij alle ontwikkelingen. Als u wilt meedenken en invloed wil uitoefenen dan kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep door een mail te sturen naar c.post@spectrumelan.nl (coördinator klankbordgroep).

 • Waarom warmtenet als voorkeursoplossing?

Er zijn verschillende technieken onderzocht;

 • Warmtepomp bij iedere woning
 • Warmtenet met lage temperatuur (<50 ˚C)
 • Midden temperatuur (50-70 °C)
 • En hoge temperatuur (<90°C)
 • Warmtebron biomassa (verbranden van hout)
 • Warmte door zonne-energie, geothermie (warmte uit diepe aardlagen) en wijk-warmtepomp (warmte uit buitenlucht)

Uit alle onderzoeken lijkt een warmtenet op midden temperatuur met een wijk-warmtepomp als bron een goed alternatief. Woningen hoeven niet vergaand geïsoleerd te worden, woningen kunnen straat voor straat worden aangesloten en het elektriciteitsnet hoeft niet enorm aangepast te worden.

 • Waar wordt subsidie voor gebruikt?

De Rijkssubsidie is aangevraagd om de aansluiting op het warmtenet mogelijk te maken voor bewoners in de Bloemenbuurt en dit betaalbaar te maken voor iedereen. Zodat we mensen hier financieel ook bij ondersteunen. We helpen mensen al bij het aandragen en informatie geven over alle mogelijkheden en ook wat past bij hun eigen situatie.

 • Wat is de planning?

De woningen van Plavei worden naar verwachting in het najaar 2021 als eerste aangesloten aan het warmtenet. Daarna volgen de andere fasen van Plavei. Aansluitend hierop krijgen de particuliere woningen die direct aan het Plaveibezit liggen een voorstel om ook aan te sluiten. Op deze manier wordt zo straat voor straat met woningeigenaren het gesprek gevoerd over de mogelijkheid om aan te sluiten. Wanneer dit voorstel komt en hoe het eruit ziet is nog niet duidelijk. Dit wordt momenteel nog uitgewerkt.

 • Wat gebeurt er als we de subsidie niet krijgen?

De gemeente heeft de aanvraag ingediend voor de Rijkssubsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Deze subsidie wordt ingezet om de aansluiting op het warmtenet betaalbaar te maken voor iedereen en mensen hierbij te ondersteunen. Als we de subsidie niet krijgen, dan zal Plavei verder gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om alleen de huurwoningen op een warmtenet aan te sluiten. Het aanleggen van particuliere woningen zal dan mogelijk naar achteren verschuiven. In december 2020 doet de gemeente dan opnieuw een aanvraag om zo nogmaals aanspraak te maken op de subsidie en woningeigenaren (nog) meer te kunnen ondersteunen.

 • Staat in de subsidiebeschikking wanneer de Bloemenbuurt van het aardgas af gaat?

De gemeente bepaalt in samenspraak met de betrokkenen uit de wijk hoe en wanneer woningen eventueel van het aardgas afgaan. We werken er in de Bloemenbuurt samen aan om dit voor elkaar te krijgen met het oog op de toekomst. Het zou mooi zijn als we over 10 jaar kunnen zeggen dat de Bloemenbuurt en wellicht meer wijken in gemeente Montferland aardgasvrij zijn geworden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons