Home > Wonen en leven > Verkiezingen 2019

Verkiezingen 2019

De verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vond plaats op 23 mei 2019.

Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij stellen de hoofdlijnen vast van het provinciale beleid en controleren of het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten) het beleid goed uitvoert. Een bijzondere taak van Provinciale Staten is het kiezen van de leden voor de Eerste Kamer. Het aantal statenleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Provinciale Staten van Gelderland bestaan uit 55 leden. De leden worden eens in de 4 jaar gekozen. De verkiezingen voor Provinciale Staten vonden plaats op 20 maart 2019.

Waterschap

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor het beheer van waterkeringen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Inwoners mogen meebeslissen over het bestuur van hun waterschap. De gemeente Montferland valt onder het Waterschap Rijn en IJssel. Op 20 maart 2019 waren er weer waterschapsverkiezingen, tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Het Europees Parlement bestaat uit 751 zetels (750 leden plus één voorzitter). Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig, afhankelijk van het aantal inwoners. 26 Europarlementariërs vertegenwoordigen de Nederlandse EU-burgers. Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen. De verkiezingen vinden niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vond plaats op 23 mei 2019.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons