Home > Wonen en leven > Monumenten

Monumenten

De gemeente Montferland heeft een rijke geschiedenis. Cultuurhistorie is overal te vinden in de vorm van structuren, landschappen, wegen en gebouwen. Mensenwerk uit vervlogen tijden en o zo belangrijk voor onze identiteit. Erfgoed geeft beleving, zorgt voor ontspanning en welbevinden. De gemeente Montferland is een echte monumentengemeente. In onze gemeente bevinden zich 49 rijksmonumenten (waarvan 2 historische buitenplaatsen en 1 archeologisch monument) en 164 gemeentelijke monumenten. Meer informatie vindt u in de bijlage 'Monumentenlijst Montferland'.

De waarde van monumenten – cultuurhistorisch beleid

Monumenten herinneren ons aan het leven, het wonen en werken van onze voorouders. De gemeente Montferland hecht er waarde aan, dat deze herinneringen ook voor de komende generaties worden bewaard. Het behoud van ons erfgoed is het best gewaarborgd als deze worden beschermd als monument. Deze bescherming en de wijze waarop deze waardevolle elementen worden beschermd is gebaseerd op de gemeentelijke Erfgoedverordening.

Misschien merkt u wel eens hoe snel tegenwoordig de omgeving waarin we wonen en werken verandert. Dat wil niet zeggen dat alle veranderingen ook te betreuren zijn, maar ze zijn niet altijd nodig. Bovendien vindt bijna iedereen het prettig om de omgeving waar hij/zij is opgegroeid later nog te kunnen terugzien en te herkennen. Er is dan ook een merkbaar groeiende belangstelling voor de (cultuur)historie van Montferland. Naast het meest bekende en imposante kasteel Huis Bergh, kenmerkt Montferland zich in rust, stilte, de fascinerende natuur en de sfeer van een rijk verleden, de voornaamste cultuurhistorische attractie die het Montferland de bezoeker te bieden heeft.

De waardering voor deze rijke cultuurhistorie is dan ook vastgelegd in het cultuurhistorisch beleid voor Montferland. Deze visie bevat een reeks van ambities, voornemens en acties die de gemeente Montferland wil uitvoeren op het gebied van cultuurhistorie. Doel is om de cultuurhistorie als wezenlijk onderdeel van onze leefomgeving te koesteren, te beschermen, te ontwikkelen en te delen met iedereen die woont, werkt, verblijft of recreëert in Montferland.

Neem ook eens een kijkje op de website van VVV Montferland.

Monumentenschildjes

Sinds enkele jaren kunnen eigenaren van een monument een monumentenschildje voor hun monument bij de gemeente krijgen. Doel is om de herkenbaarheid van de monumenten in de gemeente Montferland te vergroten. Nog niet alle monumenten dragen dit schildje, terwijl ze kosteloos bij de gemeente verkrijgbaar zijn.

Omgevingsvergunning

Vanwege het bijzondere karakter van een monument krijgt een monumenteneigenaar ook te maken met extra regels als het op het wijzigen van een monument betreft. Wie van plan is veranderingen aan te brengen aan een monument doe er zich goed aan zich zorgvuldig te laten informeren. Voor diverse ingrepen waarbij er sprake is van wijziging in materiaal, detaillering en/of kleurstelling is dan namelijk een Omgevingsvergunning met de activiteit bouwen en/of wijzigen van een monument nodig. Voor informatie over een eventuele vergunningsplicht kijkt u dan op de website van Omgevingsloket Online en naar de informatiefolder en de gemeentelijke erfgoedverordening over vergunningvrije werkzaamheden bij monumenten.

Monumentencommissie

In de gemeente Montferland is er een gemeentelijke monumentencommissie actief. Deze monumentencommissie adviseert burgemeester en wethouders over de toepassing van de Erfgoedwet, de gemeentelijke Erfgoedverordening en het cultuurhistorisch beleid van de gemeente. Het gaat dan om de advisering over de bescherming (wijzigingen) en instandhouding (subsidieaanvragen) van rijks- en gemeentelijke monumenten en het lokale cultuurhistorisch beleid van de gemeente.

In de monumentencommissie zijn de volgende disciplines vertegenwoordigd:

De gemeentelijke monumentencommissie vergadert in de regel 1x in de maand.

Indien u plannen hebt om uw monument te wijzigen, restaureren en/of instandhoudingssubsidie aan te vragen is de monumentencommissie graag bereid om deze plannen met u voor te bespreken. Indien u een afspraak wilt maken met de monumentencommissie kunt u contact opnemen door te bellen naar (0316)  291 391 of door een e-mail te sturen naar gemeente@montferland.info.

Algemene informatie en handige tips over het hebben en (be)houden van monumenten kunt u ook vinden op www.monumenten.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons