Home

De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan wegen, pleinen, parken, openbaar groen en speelplaatsen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte die in haar eigendom is.

Montferland heeft momenteel ca. 400 km wegen met een totale oppervlakte van 2,5 miljoen vierkante meter verharding, 1,5 miljoen vierkante meter openbaar groen, 1,3 miljoen vierkante meter bermen in het buitengebied, 105 km sloot, 20.000 bomen, 7.500  lantaarnpalen, 12.000 verkeersborden, 500 km riool, 50 pompgemalen, 12.000 kolken en 70 speelplaatsen in beheer.

Al deze onderdelen moeten continu onderhouden worden, maar doet dat niet meer op vastgestelde tijdstippen. Vanaf 2017 werkt de gemeente beeldgericht. Hierover kunt u in het handboek beeldgericht werken meer informatie vinden. Meer informatie over de verschillende onderhoudsniveaus vindt u in het schaalbalkboekje.

Het is belangrijk dat de openbare ruimte veilig en netjes blijft en door op deze wijze te werken kan dit bereikt worden.