Home > Direct regelen > Vuur stoken

Vuur stoken

 • Wat het is

  U mag niet zomaar vuur stoken in de open lucht (zoals bijvoorbeeld een paasvuur, vreugdevuur of hout of groenafval verbranden). Wilt u dit toch doen? Kijk eerst of u een ontheffing nodig heeft. Zo ja, vraag deze dan aan bij de gemeente.

  U hoeft geen ontheffing te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue. Dit mits er geen (brand)gevaar oplevert voor de omgevingen en geen afvalstoffen worden verbrand.

  U heeft ook geen ontheffing nodig voor het verbranden van schoon snoeihout als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u gaat dit doen in de maanden maart - april en/of oktober – november;
  • het verbranden vindt plaats buiten de bebouwde kom;
  • er wordt maximum 3m3 tegelijkertijd verbrand;
  • er is geen sprake van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving.

  Indien er sprake is van FASE 2 (extreme droogte) mag het vuur niet worden ontstoken. Via de website www.natuurbrandrisico.nl kunt u dit nakijken.

  Heeft u wel een ontheffing nodig dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente. Aan deze ontheffing zijn wel een aantal specifieke voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van plaats, omvang, aard en doel van het te ontsteken vuur. Ontheffing wordt bijvoorbeeld verleend voor:

  • Verbranding van door ziekten aangetast hout (iepenziekte, bacterievuur, etc.) wat, ter voorkoming van een verdere verspreiding van ziektekiemen ter plaatse verbrand moet worden;
  • Centrale kerstboomverbrandingen en paasvuren;
  • Kampvuren van groepen als scouting.

  Gaat u naast een paasvuur nog meer organiseren, zoals een tent plaatsen, drank verkopen of muziek laten horen, dan heeft u hiervoor waarschijnlijk ook een vergunning nodig. Meer informatie vindt u bij 'Evenement organiseren, vergunning of melding'.

 • Hoe het werkt

  U vraagt een ontheffing voor het stoken aan bij de gemeente. Doe dit ongeveer 12 weken van tevoren.

  De gemeente kan de ontheffing weigeren vanwege het belang van:

  • de openbare orde;
  • de openbare veiligheid;
  • de volksgezondheid;
  • de bescherming van het milieu (flora en fauna).

  Als de beslissing van de gemeente negatief is en u bent het er niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken nadat de beslissing is verzonden hiertegen een bezwaarschrift indienen.

 • Wat u nodig hebt

  Verklaring met gegevens over:

  • het soort afval dat verbrand wordt;
  • de locatie van het vuur;
  • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur;
  • de te gebruiken materialen.
 • Tips

  In de maanden maart - april en oktober - november mag buiten de bebouwde kom ook zonder ontheffing schoon snoeihout verbrand worden. Dit met een maximum van 3m3 tegelijkertijd. Tips voor veilig stoken zijn:

  • Zorg voor voortdurend toezicht, uitgeoefend door een meerderjarig persoon;
  • Zorg voor een veilige afstand, van tenminste 30 meter tot een gebouw of een opstapeling van oogstproducten;
  • Zorg voor een veilige afstand, van tenminste 100 meter tot een bos;
  • Zorg dat het vuur zodanig wordt gestookt dat geen vonken opstijgen en in de omgeving aanwezige bewoners of het verkeer geen hinder van rook ondervinden;
  • Zorg dat het vuur niet met bladeren, houtwol, hooi, stro of dergelijk gemakkelijk opstijgende brandstof wordt onderhouden;
  • Zorg dat het vuur uitsluitend tussen zonsop- en zonsondergang wordt onderhouden;
  • Zorg dat in de omgeving van het vuur een zandschop met een hoeveelheid van tenminste 0,25 m³ zand voor gebruik gereed worden wordt gehouden;
  • Zorg dat de verbrandingsresten van het vuur uiterlijk één dag na het stoken geheel zijn verwijderd en op de normale wijze worden afgevoerd;
  • Ga niet stoken wanneer de windkracht meer bedraagt dan 3 op de schaal van Beaufort.

  Wanneer mag niet worden gestookt?

  De regionale brandweer houdt de kans op natuurbrand bij. Op www.natuurbrandgevaar.nl vindt u meer informatie. 

 • Online regelen

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons