Home > Direct regelen > Verkiezingen, stemmen vanuit het buitenland

Verkiezingen, stemmen vanuit het buitenland

 • Wat het is

  Als u in het buitenland bent als er in Nederland verkiezingen zijn, kunt u toch stemmen. Denk hierbij aan vakanties of als u voor uw studie of werk in het buitenland bent. 

  Stemmen als u in het buitenland woont 

  Als u in het buitenland woont en niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, kunt u alleen stemmen bij verkiezingen voor raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement. 

 • Hoe het werkt

  Als u tijdelijk in het buitenland bent terwijl er in Nederland verkiezingen zijn, kunt u toch stemmen. 

  Iemand machtigen om voor u te stemmen 

  • U vult een machtigingsformulier in van de gemeente.  
  • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei het machtigingsformulier.  
  • U dient het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente. 
  • De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd.  
  • De gemeente stuurt een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.  

  Per brief 

  • Bij verkiezingen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten en waterschappen kunt u alleen iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Per brief stemmen is bij deze verkiezingen niet mogelijk. 
  • Vul het formulier in om u te registreren en een briefstembewijs aan te vragen. Dit formulier staat 6 maanden voordat de verkiezingen zijn op de website van gemeente Den Haag
  • Onderteken het formulier. 
  • Upload het formulier met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar de afdeling Verkiezingen van de gemeente Den Haag

  Stemmen als u in het buitenland woont 

  • U registreert uzelf één keer bij de gemeente Den Haag.     
  • De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u bij iedere verkiezing van raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement automatisch per post. Opnieuw registreren voor elke verkiezing is daarom niet nodig.   
 • Goed om te weten

  De gemeente Den Haag regelt de verkiezingen voor alle kiezers buiten Nederland. Ga voor meer informatie naar de pagina Kiezers buiten Nederland op de website van de gemeente Den Haag. 

 • Tips

  Als u geregistreerd bent als kiezer in het buitenland en u verhuist naar een ander adres in het buitenland, dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente Den Haag. Op die manier blijft uw adres actueel. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons