Home > Direct regelen > Uittreksel persoonsgegevens BRP

Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Wat het is

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw:

  • naam;
  • adres;
  • woonplaats;
  • geboortedatum.

  U ontvangt het uittreksel, gedrukt op beveiligd papier, per post. 

  Aanvraag uittreksel BRP

 • Hoe het werkt

  Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

  • uzelf;
  • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar;
  • iemand die aan u een machtiging heeft gegeven om het uittreksel namens hem/haar aan te vragen. 

  Iemand anders machtigen

  Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

  • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt;
  • de volledige naam van u zelf en van de gemachtigde;
  • uw handtekening;
  • de handtekening van de gemachtigde.

  Daarnaast moet degene aan wie u de machtiging afgeeft een kopie van uw identiteitsbewijs en zijn eigen originele identiteitsbewijs meenemen naar de aanvraag.

  Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

  Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

  U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

 • Hoe lang het duurt

  Vraagt u het uittreksel persoonlijk aan, dan krijgt u het meteen mee. Ook als u iemand hiervoor machtigt. Vraagt u het digitaal of schriftelijk aan, dan duurt dit 1 tot 3 werkdagen. Het uittreksel ontvangt u dan per post.

  Digitaal kunt u het uittreksel snel en eenvoudig aanvragen door op de knop 'Aanvraag uittreksel BRP' te klikken. Een uittreksel wordt altijd op beveiligd papier afgedrukt en kan daarom niet digitaal toegestuurd worden.

 • Wat u nodig hebt

  Bij een online aanvraag hebt u nodig:

  • uw DigiD
  • gegevens voor internetbankieren

  Persoonlijk aanvragen

  • geldig identiteitsbewijs
  • pinpas of contant geld

  Schriftelijk aanvragen

  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
  • Brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt.
  • Uw handtekening op de brief.

 • Wat het kost

  € 12,10

 • Bijlagen

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons