Home > Direct regelen > Rioolheffing

Rioolheffing

 • Wat het is

  Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die iedere gebruiker van een pand, woning of bedrijf, van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, moet betalen. De opbrengst van de gemeente voor het onderhoud en vervanging van het gemeentelijke rioolstelsel.

 • Hoe het werkt

  Rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een pand (of een zelfstandig gedeelte daarvan) van waaruit afvalwater direct of indirect op de riolering wordt afgevoerd. De inkomsten van de rioolheffing worden gebruikt voor het beheer, het onderhoud en de vervanging van het rioolstelsel.

 • Wat het kost

  Tarieven

  De rioolheffing is gekoppeld aan het werkelijke waterverbruik. De inning van de rioolheffing heeft de gemeente uitbesteed aan Waterbedrijf Vitens (ook wel ‘meeliften’ genoemd).

  U ontvangt geen rechtstreekse aanslag rioolheffing van de gemeente Montferland maar deze wordt via de watenota van Vitens NV aan u opgelegd en geind.                                                                                                                                                                                        

  Bij afwezigheid van een eigen watermeter zal de rioolheffing via de eigen gemeentelijke aanslag worden geheven, op basis van een vast bedrag, welke afhankelijk is van de gezinssamenstelling.

  Het tarief van de rioolheffing 2020 is vastgesteld op € 2,30 per m3 waterverbruik voor die panden die meeliften met de nota van Waterbedrijf Vitens.

  Voor de panden die geen eigen watermeter hebben en belast worden via de eigen gemeentelijke aanslag, is het tarief per persoon € 103,50.

  Voor agrariërs geldt een aparte regeling. Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen.

 • Tips

  Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater
 • Bijlagen

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons