Home > Direct regelen > Puinbreker

Puinbreker

 • Wat het is

  Soms kan het handig zijn,  het bouw- en sloopafval dat is vrijgekomen bij de sloop van een gebouw, op dezelfde locatie te breken. Dit scheelt in de transportkosten. Bovendien kan het vrijgekomen puingranulaat vaak weer op dezelfde locatie worden hergebruikt (als ondergrond voor een nieuwe oprit bijvoorbeeld). Voor  het toepassen van het puingranulaat op locatie zijn dan wel regels van toepassing (Besluit bodemkwaliteit). Voorwaarde is dat het bouw- en sloopafval niet verontreinigd is. Het puin moet schoon zijn en geen andere restfracties hebben zoals bijvoorbeeld plastic, kunststoffen, hout en glas en niet verontreinigd zijn met bijvoorbeeld asbest, olie of meststoffen. Voor het breken wordt een mobiele puinbreker gebruikt. Dit gebeurt dan via een erkend bedrijf met  een gecertificeerde breker die de regels kent.

  Kennisgeving mobiel breken – inzet puinbreker

  Minimaal 15 werkdagen voordat gebruik wordt gemaakt van een mobiele puinbreker, moet u de ‘kennisgeving puinbreker’ invullen.

  Het mobiel breken op locatie is geregeld in het besluit 'Mobiel breken bouw- en sloopafval'. In de bijlage van dit besluit staan de regels waarmee rekening moet worden gehouden. Het gaat dan voornamelijk om het voorkomen van geluid- en stofhinder, trillingen en dergelijke.

  Kennisgeving puinbreker indienen

 • Hoe het werkt

  De 'kennisgeving puinbreker' dient u digitaal in. Doe dit minimaal 15 werkdagen voordat u gebruik maakt van de puinbreker. Sluit u daarnaast een duidelijke tekening van de situatie van de opstelplaats voor de puinbreker bij. Houdt u hierbij rekening met de afstand tot gebouwen van derden.

  Kennisgeving puinbreker indienen

  Als wij de kennisgeving hebben ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Als de kennisgeving niet compleet is of er onduidelijkheden zijn dan krijgt u daarvan bericht. De ontvangst van de kennisgeving wordt daarna gepubliceerd.

 • Hoe lang het duurt

  De behandeltijd kan verschillen. Gemiddeld binnen 2 weken na ontvangst ontvangt u het bericht van afhandeling.

 • Wat u nodig hebt

  Een duidelijke situatietekening met de opstelplaats van de breker ten opzichte van de omgeving. Dit is nodig om te kunnen bepalen of aan de voorschriften van het besluit kan worden voldaan.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons