Home > Direct regelen > Klacht indienen

Klacht indienen

 • Wat het is

  Het kan zijn dat bepaald handelen van de gemeente u benadeelt. Bijvoorbeeld door gedrag of optreden van een bestuurder of medewerker van de gemeente. Dan wil de gemeente dat graag weten. Niet alleen om de klacht te verhelpen, maar ook omdat de gemeente van uw klacht wil leren, door bijvoorbeeld de uitvoering van werkzaamheden te verbeteren. Ook als u een idee heeft over hoe wij zaken beter kunnen doen horen wij dat graag. 

 • Hoe het werkt

  Het formulier

  Het formulier "Klacht gemeente indienen" is alleen bedoeld voor klachten over de wijze waarop de gemeente Montferland zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover een burger heeft gedragen. Het kan daarbij gaan om gedrag van een individuele medewerker of van een afdeling waardoor u zich onheus behandeld voelt. Bijvoorbeeld als u na herhaaldelijk aandringen maar geen antwoord krijgt op uw vraag, bepaalde gemaakte afspraken niet door de gemeente worden nagekomen of als u het gevoel heeft van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

  Het formulier ‘klacht gemeente indienen’ geldt niet voor het geval u het niet eens bent met een bepaalde beslissing van het gemeentebestuur of het gemeentelijk beleid. U kunt dan namelijk een bezwaarschrift indienen of gebruik maken van de geboden inspraakmogelijkheden.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het indienen van een klacht en hoe de klachtenprocedure werkt vindt u in ' Informatie over de klachtenprocedure'.

  Hoe kan ik een klacht indienen?

  U kunt de klacht digitaal, telefonisch, schriftelijk of persoonlijk indienen bij de gemeente Montferland. Daarna krijgt u bericht van de gemeente.
  Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke instelling, zoals de Nationale ombudsman. De klachtcoördinator is voor nadere informatie telefonisch bereikbaar via nummer: 0316 - 291 391.

 • Hoe lang het duurt

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. 
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.
 • Online regelen

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons