Home > Direct regelen > Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

 • Wat het is

  Werken u en uw partner overdag of zijn er andere redenen waarom u niet elke dag zelf voor uw kinderen kunt zorgen? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een financiële bijdrage van de overheid voor de opvang van uw kinderen in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of bij een gastouder.

  U krijgt als ouder alleen kinderopvangtoeslag voor de uren die u werkt (reistijd telt niet mee). Hierbij moet u uitgaan van de ouder die het minste uren per jaar werkt. Werkt u in de gastouderopvang en krijgt u hiervoor betaald? Voor deze uren krijgt u geen kinderopvangtoeslag. 

 • Hoe het werkt

  • U bedenkt hoeveel uur per week of per maand u kinderopvang nodig hebt.

  • U zoekt een geregistreerde organisatie die kinderopvang biedt, waar u uw kind inschrijft. Of u regelt een geregistreerde particulier die 'wit' loon krijgt uitbetaald.

  • U vraagt de brutoprijs per uur per kind.

  • U gaat naar de Belastingdienst, afdeling Toeslagen. Hier kunt u een proefberekening maken.

  • Hierbij hebt u de loongegevens nodig van u en uw partner. Hieruit volgt een inkomensafhankelijk totaalbedrag. Daarna kunt u direct een aanvraag indienen bij de Belastingdienst.

  • U sluit een overeenkomst met het kindercentrum of het gastouderbureau van uw keuze. U betaalt de rekeningen die deze organisatie stuurt. Een deel van de kosten kunt u terugkrijgen van de Belastingdienst.

 • Wat u nodig hebt

  U hebt het adres nodig van de instelling die de opvang gaat regelen en de financiële gegevens van uzelf en uw partner. 

 • Goed om te weten

  Als ouders komt u in aanmerking voor een toeslag in de volgende situaties: 

  • U combineert het werk met de verzorging van uw kind. Dit is ook zo als u onbetaald meewerkt in de onderneming van uw partner.
  • U krijgt een uitkering en volgt een (re-)integratietraject. Dit geldt als u een bijstandsuitkering krijgt of een uitkering uit de WW, WAO, IOAW, IOAZ of Algemene nabestaandenwet.
  • U volgt een (re-)integratietraject via de gemeente én u staat bij het UWV geregistreerd als werkzoekende zonder recht op een uitkering.
  • U bent inburgeringsplichtig of u volgt een inburgeringscursus.
  • U volgt een opleiding of studie.
  • Je bent jonger dan 18 jaar, ontvangt bijstand én volgt een opleiding.
    

  Hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen, hangt af van uw inkomen. Hoe meer u verdient, hoe minder kinderopvangtoeslag u krijgt. Ook hangt de kinderopvangtoeslag af van het aantal uren waarvoor u de toeslag aanvraagt, van het soort opvang en van de uurprijs die u voor de opvang moet betalen.

  Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet, dan vindt u meer informatie bij de Belastingdienst. In bijzondere gevallen kan ook de gemeente bijspringen.

 • Tips

  Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons