Home > Direct regelen > Jaarlijkse subsidie, maatschappelijke instellingen

Jaarlijkse subsidie, maatschappelijke instellingen

 • Wat het is

  Subsidies in de gemeente Montferland worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening. De spelregels kunnen worden uitgewerkt in specifieke subsidieregelingen.

  Subsidieregels voor jaarlijkse (structurele) subsidie aan maatschappelijke organisaties (zoals stichtingen en verenigingen) zijn vastgelegd in de volgende subsidieregelingen:

  1. Subsidieregeling Jeugd en Onderwijs Montferland 2019
  2. Subsidieregeling Bevordering Gezonde leefstijl Montferland 2019
  3. Subsidieregeling Cultuur en Ontmoeting Montferland 2019
  4. Subsidieregeling Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie Montferland 2019
  5. Subsidieregeling Leefbaarheidsinitiatieven Montferland 2019
  6. Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en Evenementen Montferland 2019

  Bent u een vertegenwoordiger van een vereniging of stichting? Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente subsidie verlenen voor de activiteiten van de betreffende vereniging of stichting.
  De aanvragen (met bijbehorende bijlagen) kunnen met behulp van het aanvraagformulier worden ingediend. 

  Komt uw vereniging of stichting in aanmerking voor subsidie? Meer informatie vindt u onder het kopje 'Hoe het werkt'. Tussen 1 maart 2020 en 1 mei 2020 zijn de aanvraagformulieren online beschikbaar.

  Subsidieregister

  In dit register kunt u zien welke subsidies tot nu toe verleend zijn en onder welke subsidieregeling. In het register zullen de namen van natuurlijke personen worden vervangen door de titel ‘anoniem’ of ‘particulier’. Dit in verband met de bescherming van de privacy.

  Welke subsidies zijn in 2018 en in 2019 verleend?

  Bekijk de (jaarlijkse) subsidies in het openbaar subsidieregister:        

  Openbaar subsidieregister 2018 (mei 2019)

  Openbaar subsidieregister 2019 (mei 2019)

 • Hoe het werkt

  Jaarlijks terugkerende subsidies

  Wanneer is subsidie mogelijk?

  Subsidie is mogelijk onder bepaalde voorwaarden voor Montferlandse verenigingen die de volgende activiteiten aanbieden:

  1. Jeugd en onderwijs:

  1. Vrijwillig jeugdwerk (zoals scouting, kivada)
  2. Randdiensten basisonderwijs (culturele jeugdvorming)

  2. Bevordering Gezonde Leefstijl en Sport:

  1. Basisactiviteiten sportverenigingen (voetbal-, tennis-, zwem-, korfbal-, basketbal-, badminton-, tafeltennis-, volleybal-, gymnastiek/turn-, wieler- en triatlon-, atletiek-, handbal-, en vechtsportvereniging, op basis van statuten gevestigd in Montferland, aangesloten bij een landelijk erkende koepelorganisatie)
  2. Activiteiten gehandicaptensportvereniging (vereniging, gevestigd in Montferland, die sport- en beweegactiviteiten organiseert, waar leden met een beperking, afkomstig uit Montferland, lid van zijn)

  3. Cultuur en Ontmoeting:

  1. Toneel, Zang, Dans, Muziek
  2. Activiteiten ivm koningsdag (oranjeverenigingen), ivm 4 mei herdenking
  3. Activiteiten lokale radio / TV
  4. Activiteiten oudheidkundige verenigingen
  5. Activiteiten zelfstandige filmhuizen
  6. Culturele activiteiten speciaal gericht op mensen met een beperking (hiervoor geldt niet dat de vereniging gevestigd moet zijn in Montferland)
  7. Vrouwenvereniging

  4. Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie:

  1. Activiteiten slachtofferhulp
  2. Activiteiten gericht op ouderen / senioren
  3. EHBO

  5. Leefbaarheidsinitiatieven 2019

  • Wijk- en dorpsraden
 • Goed om te weten

  • Mocht uw organisatie voor een project of eenmalige activiteit een aanvraag in willen dienen, dan kan dit via het formulier op de pagina 'Eenmalige subsidie, maatschappelijke instellingen'.
    
  • Onze subsidieregelingen zijn een uitwerking van de gestelde doelen in de kadernota subsidies gemeente Montferland, door onze gemeenteraad vastgesteld op 29 oktober 2015. Op basis hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders de subsidieregelingen, na overleg met de betrokken verenigingen en instellingen, definitief vastgesteld en vervolgens besproken met de betrokken verenigingen en instellingen.
    
  • Voor jaarlijkse subsidies zijn er ‘nieuwe’ subsidieregelingen nog van toepassing. De subsidieregelingen zijn t.o.v. de eerdere regeling (nog geldig voor het aanvragen van incidentele subsidies) vooral technisch aangepast en zullen nauwelijks van invloed zijn op de hoogte van de subsidies.

  DigiD/eHerkenning

  Voor het aanvragen van de jaarlijks terugkerende subsidies is het van belang dat u zich legitimeert. Met ingang van subsidiejaar 2018 kan dat op verschillende manieren:

  Met DigiD

  U vraagt subsidie aan namens de vereniging met uw persoonlijke DigiD code. Uw persoonsgegevens worden na inloggen met DigiD automatisch gevuld.

  Met eHerkenning

  U vraagt subsidie aan met de eHerkenning van de vereniging. Het inschrijfnummer bij de KvK wordt na het inloggen met eHerkenning automatisch gevuld. Meer informatie over het gebruik van eHerkenning kunt u vinden op de website van eHerkenning.

  Let op! Voor het aanvragen van de jaarlijkse subsidies is eHerkenning niveau 1 voldoende.

 • Online regelen

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons