Home > Direct regelen > Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

 • Wat het is

  Als u uw relatie met uw partner officieel wilt vastleggen, maar u wilt niet trouwen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren bij de gemeente. 

 • Hoe het werkt

  U regelt een geregistreerd partnerschap bij uw gemeente. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u het partnerschap wilt laten registreren.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de registratiedatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
 • Wat u nodig hebt

  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig. Bijvoorbeeld als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, of in het buitenland woont/gewoond heeft. Neemt u dan contact op de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 0316-291 391.

 • Wat het kost

  Voltrekking huwelijk /registreren partnerschap:

  • Maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 17:00 uur: € 431,00
  • Alle overige tijden: € 506,00
  • Kosteloos op dinsdag om 09:00 uur en 09:15 uur
  • Verhoging trouwen/partnerschapsregistratie op locatie: € 152,00
  • Gemeentegetuigen per persoon: € 38,00
  • Trouw-/partnerschapsboekje: € 30,45
 • Goed om te weten

  Voorwaarden:

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag geen geregistreerd partnerschap registreren met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om het geregistreerd partnerschap te registreren.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

  Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

  Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

  Als u gaat wonen in een land waar het geregistreerd partnerschap niet erkend wordt, heeft u de mogelijkheid om in Nederland het partnerschap om te zetten in een huwelijk. Als u in het buitenland bewijs nodig heeft van uw in een huwelijk omgezet geregistreerd partnerschap, kunt u een internationaal uittreksel van de huwelijksakte aanvragen. 

 • Tips

  • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.
  • Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Trouw-/partnerschapregistratie locaties

  Zie hiervoor de informatie over trouwen,

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons