Home > Direct regelen > Belastingen en heffingen, teruggave

Belastingen en heffingen, teruggave

 • Wat het is

  Soms kunt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

 • Hoe het werkt

  De aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB) komt nooit in aanmerking voor teruggave, omdat de situatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend is. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerende-zaakbelastingen ontvangt. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerende -zaakbelastingen verrekent met de nieuwe eigenaar.

  U vertrekt uit de gemeente Montferland

  Indien u de gemeente verlaat, heeft u alleen recht op vermindering voor de afvalstoffenheffing (basistarief) en (eventuele) hondenbelasting. Voor de rioolheffing maakt Waterbedrijf Vitens een eindafrekening op.
   

  U verhuist binnen de gemeente

  Verhuizingen binnen de gemeente leiden inbeginsel niet tot vermindering, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt in principe afgeweken, als u naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist of indien u inwonend wordt.

 • Tips

  Verhuizing altijd melden

  Als u binnen de gemeente verhuist, geeft u dat dan door aan uw gemeente (ook als u op kamers gaat wonen). Gaat u in een andere gemeente wonen, meldt u dan bij uw nieuwe gemeente. 

   

   

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons