Home > Direct regelen > Automatische incasso, machtiging

Automatische incasso, machtiging

 • Wat het is

  U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit heet een machtiging. U hebt hier dus geen omkijken naar.

  Automatische incasso is persoonsgebonden.

  Degene die een aanslag op naam heeft kan automatische incasso aanvragen.

  Aanslagen gemeentelijke belastingen kunnen in één of meerdere termijnen worden betaald. Op het aanslagbiljet staat één vervaldag vermeld. Uiterlijk drie maanden na dagtekening van de aanslag moet de aanslag voldaan zijn.

 • Hoe het werkt

  Machtiging
  U kunt een geldige machtiging afgeven aan de gemeente door het invullen van een machtigingsformulier. Het totaalbedrag van het aanslagbiljet mag overigens niet meer zijn dan € 2.000,--. Voor leges is het niet mogelijk om middels een automatische incasso te betalen.

  Geeft u toestemming voor een automatische incasso dan wordt de belasting in termijnen van uw rekening afgeschreven.
   

  De verschuldigde belastingaanslag wordt in maximaal 9 termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. De laatste werkdag van de maand wordt het termijnbedrag afgeschreven. 

  Wanneer wegens onvoldoende saldo drie keer niet automatisch kan worden afgeschreven, dan is het openstaande bedrag direct invorderbaar. De gemeente gaat dan over tot intrekking van de automatische incasso.

  Niet automatisch
  Wilt u niet automatisch betalen? Dan moet u de aanslag in één keer betalen. U kunt het aanslagbedrag overmaken op bankrekeningnummer NL64 BNGH 0285 1142 12 onder vermelding van het aanslagbiljetnummer.

 • Tips

  Indien u niet in staat bent om tijdig te kunnen betalen, neemt u dan zo snel als mogelijk contact op met de afdeling Belastingen voor een betalingsregeling. Reageert u hierop te laat dan kan dit tot extra kosten leiden.

  Indien u meent de aanslag niet of slecht met grote moeite te kunnen betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding wil zeggen dat u een bepaald bedrag aan belasting niet hoeft te betalen omdat uw netto-besteedbaar inkomen daarvoor niet toereikend is. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Sociale Zaken, tel. (0316) 291 391 (kies voor bijstandsuitkering of andere inkomensondersteuning).

 • Online regelen

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons