Home > Direct regelen > Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

 • Wat het is

  De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten:

  • geboorteakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • overlijdensakte

  U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt, dat is altijd de gemeente waar het feit heeft plaatsgevonden.

  Afschrift of uittreksel

  Een afschrift is een volledige kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens. 

  U ontvangt het afschrift, gedrukt op beveiligd papier, per post. 

  Aanvraag afschrift (uittreksel) Burgerlijke stand

 • Hoe het werkt

  U vraagt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

  Een uittreksel aanvragen

  U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen:

  • Voor uzelf.
  • Voor uw kind. Ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar.
  • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

  Internationaal uittreksel

  Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

  Iemand anders machtigen

  Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

  • de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
  • de volledige naam van u zelf en van de gemachtigde;
  • uw handtekening;
  • de handtekening van de gemachtigde.

  Daarnaast neemt de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar de aanvraag en zijn eigen originele identiteitsbewijs.

 • Hoe lang het duurt

  Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk aan bij de balie in het gemeentehuis? Als de originele akte in archief is in het gemeentehuis krijgt u het meteen mee. Ook als u iemand hiervoor machtigt. Als de originele akte niet in archief is in het gemeentehuis wordt het u nagestuurd per post.

  Vraagt u het afschrift of uittreksel digitaal of schriftelijk aan, ontvangt u het per post. Dit duurt 1 tot 3 werkdagen.

  Digitaal kunt u het uittreksel snel en eenvoudig aanvragen door op de knop 'Aanvraag afschrift (uittreksel) Burgerlijke Stand' te klikken. Een afschrift of uittreksel wordt altijd op beveiligd papier afgedrukt en kan daarom niet digitaal toegestuurd worden.

 • Wat u nodig hebt

  Bij een online aanvraag hebt u nodig:

  • uw DigiD
  • gegevens voor internetbankieren

  Persoonlijk aanvragen

  • geldig identiteitsbewijs
  • pinpas of contant geld

  Schriftelijk aanvragen

  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
  • Brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.
  • Uw handtekening op de brief.

 • Wat het kost

  € 13,80

 • Bijlagen

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons