Home > Direct regelen > Nieuws > Vaststelling Structuurvisie DocksNLD

Vaststelling Structuurvisie DocksNLD (31-12-2019)

RSS
Dit item is in het archief geplaatst op 11-02-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland maken bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2019 de Structuurvisie DocksNLD heeft vastgesteld.

De structuurvisie voorziet in een visie op het ruimtelijk beleid van de uitbreiding van het bedrijventerrein DocksNLD in ’s-Heerenberg in oostelijke richting.

De structuurvisie is in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 in Didam. Tevens is via www.ruimtelijkeplannen.nl de structuurvisie digitaal raadpleegbaar. Op deze website selecteert u de optie ‘Plannen zoeken’, waarna u het document oproept door het volgende planidentificatienummer in te voeren: NL.IMRO.1955.svlgshbbdrdocksnld-va01. In de bijlage bij deze publicatie treft u de volgende documenten aan:

  • vastgestelde structuurvisie DocksNLD
  • getekend raadsbesluit van 19 december 2019
  • vastgestelde zienswijzennota

Tegen de vaststelling van de Structuurvisie staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Didam, 31 december 2019                                

Burgemeester en wethouders van gemeente Montferland

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons