Home > Direct regelen > Nieuws > Stimuleringsregeling voor het verwijderen van asbesthoudende daken

Stimuleringsregeling voor het verwijderen van asbesthoudende daken (28-01-2020)

RSS

Lang zag het er uit dat vanaf eind 2024 asbestdaken verboden zouden zijn. Een verplichte verwijderingsplicht leek van toepassing. Echter, op 4 juni 2019 bepaalde de Eerste Kamer dat het verbod er voorlopig niet komt.

Ondanks dat er geen verbod komt, stelt de gemeenteraad alsnog een stimuleringslening beschikbaar voor het verwijderen van asbesthoudende daken. Het geld wordt verstrekt in de vorm van een laagrentende lening. Eigenaren van asbestdaken worden op deze gestimuleerd om aan de slag te gaan met het vervangen van hun dak.

Waarom verwijderen?

Het verbod bleef achterwege, maar de noodzaak om asbestdaken te verwijderen blijft bestaan. Door hun ouderdom zijn asbestdaken steeds meer onderhevig aan verwering. Hierdoor komen er steeds meer asbestvezels vrij in de omgeving terecht. Mensen kunnen worden blootgesteld en de vezels inademen. Dat brengt een risico voor de gezondheid met zich mee. Asbestvezels veroorzaken 85% van de gevallen van borstvlieskanker (mesothelioom). Deze kwaadaardige vorm van kanker wordt om die reden ook asbestkanker genoemd.

Naast het gezondheidsaspect is er sprake van financiële onzekerheden waarmee een eigenaar te maken krijgt. Panden die niet verkoopbaar lijken, verzekeringsmaatschappijen die het pand duur of niet verzekeren vanwege risico’s of banken die niet willen financieren. Incidenten kunnen tot kosten leiden voor de eigenaren van terreinen waar asbest is terechtgekomen. Eigenaren zijn verplicht tot verwijdering van het asbest op eigen kosten, zelfs wanneer zij geen schuld hebben aan het ontstaan van deze situatie. Op openbare terreinen nemen gemeenten het opruimen vaak voor hun rekening. De kosten voor calamiteiten bij brand en storm blijven bestaan.

Gebrek aan voldoende financiële middelen is bij eigenaren in bepaalde gevallen een probleem. Voor eigenaars die het geld niet op de plank hebben liggen biedt de Montferlandse lening een uitkomst. Het is mogelijk om naast deze lening ook een lening voor het verduurzamen van het gebouw aan te vragen. Een dergelijke dubbele verbeterslag is toe te juichen.

Voor wie?

De regeling is opgesteld voor particuliere huisbezitters, agrariërs en het midden- en kleinbedrijf.

Hoe?

Ga op onze website naar ‘Wonen en Leven’. Onder het kopje ‘Bouwen & Verbouwen’ staat de link ‘Stimuleringsregeling voor het verwijderen van asbesthoudende daken’. Hier leest u meer informatie over het aanvragen van deze regeling.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons