Home > Direct regelen > Nieuws > Geen nieuwe aanvragen subsidieregeling woningaanpassing meer mogelijk

Geen nieuwe aanvragen subsidieregeling woningaanpassing meer mogelijk (31-07-2019)

RSS
Dit item is in het archief geplaatst op 01-01-2020.

Het totale subsidiebudget voor 2019 van € 20.000 voor de subsidieregeling woningaanpassing (ook bekend als de subsidieregeling Thuis in Montferland) is bereikt. De afgelopen maanden was er een flinke toename van het aantal ingediende aanvragen waardoor het budget snel opraakte.

De subsidieregeling was bedoeld om mensen te stimuleren om langer zelfstandig en prettig thuis te blijven wonen en bood een tegemoetkoming van gemaakte kosten voor een aantal hierop gerichte maatregelen. Het doel is gezien het aantal aanvragen bereikt, namelijk om mensen zelfredzamer en alerter te maken om na te denken over manieren om langer prettig thuis te blijven wonen nu en in de toekomst.

Momenteel kunnen er dus geen nieuwe aanvragen meer gedaan worden in 2019, conform het door het college van burgemeester en wethouders op 5 februari 2019 vastgestelde subsidieplafond.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons