Home > Direct regelen > Nieuws > Ander bermbeheer voor meer biodiversiteit

Ander bermbeheer voor meer biodiversiteit (13-06-2019)

RSS
Dit item is in het archief geplaatst op 13-08-2019.

De gemeente past het bermbeheer aan om de soortenrijkdom (biodiversiteit) aan planten- en diersoorten te vergroten. Montferland beheert 150 hectare aan bermen. Een groot deel van deze bermen krijgt de functie ‘natuur’. We maaien selectief, voeren het maaisel af en passen het maaitijdstip aan op het type begroeiing.

In de komende jaren zullen de bermen daardoor geleidelijk en uit zichzelf soortenrijker worden. Met meer bloeiende- en minder ruige plantensoorten. Dat is niet alleen beter voor de verkeersveiligheid en mooier om te zien, maar ook goed voor insecten. De vogels profiteren daar vervolgens weer van. Met het aanpassen van het bermbeheer kunnen we de vogel- en insectenwereld helpen in hun voortbestaan.

Maaien

We maaien de bermen en voeren het maaisel af. Door dit proces verschraalt de bermgrond op den duur en voorkom je verwildering. Voorheen bleef al het maaisel liggen, waardoor soorten van voedselarme grond het moeilijk hebben gekregen of zijn verdwenen. Dit voorjaar zijn we daarom begonnen met het afvoeren van het maaisel.

Ook zijn alle bermen onderzocht op de voorkomende plantensoorten en worden de maaitijdstippen afgestemd op het type begroeiing. Voedselrijke bermen met snel groeiende ruige soorten zullen vaker gemaaid worden, voedselarme bermen slechts één keer per jaar.

Zwerfafval

We zoeken intussen naar manieren om het maaisel nuttig te gebruiken, bijvoorbeeld in een lokale kringloop als compost (bokhasi) op landbouwgrond. Daarbij is het wel heel belangrijk dat er geen zwerfafval in het bermgras zit. Het vermijden en opruimen van zwerfafval is daarom van groot belang. We roepen iedereen op om de gemeente te helpen en te voorkomen dat er plastic en ander afval terecht komt in de bermen. Gooi niet zo maar afval weg!

Leren van elkaar

Veel gemeenten, de waterschappen en de provincie Gelderland zijn bezig met natuurvriendelijker bermbeheer en werken samen in het leernetwerk ecologisch bermbeheer onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Zo kunnen gemeentes, waaronder de gemeente Montferland en andere grondeigenaren van elkaar leren door ervaringen te delen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons