Home > Bestuur en organisatie > Verordeningen

Verordeningen

Alle gemeenten, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht om al hun Algemeen Verbindende Voorschriften (b.v. de Verordeningen) op www.overheid.nl te publiceren; hier kunt u de historie van de vorige verordeningen raadplegen en zoeken in regelingen van rijk, provincie, waterschappen en/of andere overheden.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen de Verordeningen vast, b.v. Algemene plaatselijke verordening (APV). Deze bevat een groot aantal bepalingen, over wat wel en niet mag met betrekking tot de openbare orde (verkeer, evenementen, geluidhinder etc.), milieu en natuurschoon.

Regelgeving van Montferland bekijken

Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de e-mailservicie. Hiermee blijft u op de hoogte van berichten die door gemeente Montferland op www.overheid.nl gepubliceerd worden.

Inschrijven voor de e-mailservice

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons