Home > Bestuur en organisatie > Samenstelling college

Samenstelling college

Samenstelling college van Burgemeester & Wethouders van Montferland.

P. (Peter) de Baat

P. de Baat
contactgegevens en taken P. (Peter) de Baat
FunctieBurgemeester
Taken

Openbare orde en veiligheid,
Algemeen bestuurlijke en juridische zaken,
Kabinetszaken,
Integriteit,
Publiekszaken,
Erfgoedbeleid en (regionaal) archief,
Regionale en internationale samenwerking.

T.M.J.M. (Ted) Evers

T.M.J.M. Evers
contactgegevens en taken T.M.J.M. (Ted) Evers
FunctieGemeentesecretaris
Taken

Bestuursondersteuning,
Staf,
Ambtelijke organisatie,
Huisvesting.

W.J.A. (Walter) Gerritsen

W.J.A. Gerritsen
contactgegevens en taken W.J.A. (Walter) Gerritsen
FunctieWethouder, 1e loco-burgemeester
Taken

Ruimtelijke Ontwikkeling,
Logistiek,
Samenwerking bedrijventerreinen West-Achterhoek,
Volkshuisvesting,
Vergunningverlening (waaronder Milieu),
Monumenten (erfgoedbeleid),
Omgevingswet,
Project Bloemenbuurt Didam,
Grondzaken.

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

W.G.H. (Wim) Sinderdinck

W.G.H. Sinderdinck
contactgegevens en taken W.G.H. (Wim) Sinderdinck
FunctieWethouder, 2e loco-burgemeester
Taken

WMO beleid,
WMO uitvoering,
Jeugdzorg beleid,
Jeugdzorg uitvoering,
Handhaving (integraal),
Regionale samenwerking sociaal domein,
Volksgezondheid,
Welzijn (instellingen zoals de bibliotheek, Welcom etc.).

Politieke partijLokaal Belang Montferland

M.G.E. (Martin) Som

M.G.E. Som
contactgegevens en taken M.G.E. (Martin) Som
FunctieWethouder, 3e loco-burgemeester
Taken

Werk en Inkomen (beleid),
Werk en Inkomen (uitvoering),
Economische zaken,
Recreatie en toerisme,
Financiën,
Belastingen,
Gemeentelijk vastgoed (gebouwen).

Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

G.J.M. (Ruth) Mijnen

G.J.M. Mijnen
contactgegevens en taken G.J.M. (Ruth) Mijnen
FunctieWethouder, 4e loco-burgemeester
Taken

Bestuurlijke vernieuwing incl. WKW,
Kunst en cultuur,
Jongeren,
Sport,
Project voetbalaccommodaties,
Project zwembad de Hoevert,
Voorzieningenbeleid kernen,
Onderwijs,
Onderwijshuisvesting,
Project brede school ’s-Heerenberg.     

Politieke partijD66

O.G. (Oscar) van Leeuwen

O.G. van Leeuwen
contactgegevens en taken O.G. (Oscar) van Leeuwen
FunctieWethouder, 5e loco-burgemeester
Taken

Openbare Werken (mobiliteit, infra, riool, groen, water),
Personeel en organisatie (incl. facilitaire zaken),
Informatie en automatisering,
Dienstverlening,
Communicatie en voorlichting,
Duurzaamheid (energie en klimaat),
Project masterplan Didam.

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons