Home > Bestuur en organisatie > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Doel

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie, met als doel de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taak door onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Het gaat dan om vragen als: worden de doelen die de gemeente heeft gesteld wel gehaald? Wordt er op een efficiƫnte manier gewerkt en volgens de geldende juridische kaders? Met haar onderzoek wil de rekenkamercommissie de rol van de gemeenteraad versterken, het gemeentelijk handelen verbeteren en uiteindelijk de publieke verantwoording vergroten.

Onafhankelijkheid en samenstelling

De gemeenteraad stelt de rekenkamercommissie in en benoemt de leden. De commissie bepaalt zelf, dus onafhankelijk, welke onderwerpen zij selecteert voor onderzoek. De raad kan wel een verzoek doen om een onderwerp te onderzoeken.

De rekenkamercommissie van de gemeente Montferland bestaat sinds 1 januari 2019 uit vijf leden. Drie (externe) leden onder wie de voorzitter zijn van buiten de gemeenteraad benoemd en twee (interne) leden zijn vanuit de raad aangewezen. Dit is het zogenaamde gemengde model.

Leden rekenkamercommissie

de heer W. (William) van Deursen BLS MPM MBM, extern lid, voorzitter

mevrouw drs. S. (Silvi) Joosten, extern lid, plaatsvervangend voorzitter

de heer A. (Arend) Kloosterman, extern lid

mevrouw D. (Dini) Burgers-Krus, raadslid

de heer F. (Frank) Tiemessen, raadslid

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de rekenkamercommissie of hebt u als inwoner van de gemeente een voorstel voor een onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamercommissie Emilia Peters,
e-mailadres: rekenkamercommissie@montferland.info. Tel. (0316) 291 391. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam
(0316) 291 391

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

Alle contactgegevens en openingstijden

Contact ons